امروز: جمعه 28 مهر 1396 برابر با 20 اکتبر 2017

استان های خراسان رضوی،جنوبی،شمالی ،سیستان،کرمان،هرمزگان،یزد،سمنان

رئیس اداره استان ها :

1292

 نام رئیس اداره : حامد

نام خانوادگی : حاجی بابائی

پست سازمانی : رئیس اداره استان های .....

تلفن تماس : 47914411-47914410

 

اطلاعات کارشناسان اداره :

 نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فرشته عراقی  

پست سازمانی :    کارشناس امور اداری

عکس ندارد.

 

 

1040

 نام و نام خانوادگی : آقای علی کویی موغاری

پست سازمانی : کارشناس ارشد امور اداری

 

اطلاعات پست الکترونیک استان ها به تفکیک :

آدرس پست الکترونیک استان خراسان شمالی

آدرس پست الکترونیک استان خراسان جنوبی

آدرس پست الکترونیک استان خراسان رضوی

آدرس پست الکترونیک استان سیستان و بلوچستان

آدرس پست الکترونیک استان کرمان

آدرس پست الکترونیک استان هرمزگان

آدرس پست الکترونیک استان یزد

آدرس پست الکترونیک استان سمنان

635718766033719770

 

عضویت در خبرنامه سایت

پایگاه اطلاع رسانی ها:

حالت های رنگی