امروز: پنج شنبه 30 شهریور 1396 برابر با 21 سبتامبر 2017

اداره امور اداری سازمان مرکزی

                شرح وظايف اداره کل امورکارکنان و منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي

 1. برگزاري منظم جلسات كميته و شوراي اداري و مالي و پيگيري مصوبات جلسه.
 2. صدور ابلاغيه و حكم صادره كميته و شوراي اداري و مالي به مخاطبين (اشخاص حقيقي، حقوقي، واحدها و مراكز دانشگاهي و بخش­هاي مختلف سازمان مركزي).
 3. شرکت در جلسات مصاحبه با معاونين اداري و مالي واحدهاي دانشگاهي.
 4. سياستگذاري و نظارت بر امور استخدامي واحدها و مراكز دانشگاهي و راهنمايي آنان.
 5. تدوين بخشنامه­ها و برنامه­هاي عملياتي حوزه مديريت امور اداري و ابلاغ آن به واحدها و مراكز دانشگاهي.
 6. نظارت بر اجراي دقيق آئين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي صادره سازمان مركزي به منظور حسن اجراي آن.
 7. برگزاريمنظم جلسات كميته انضباطي و پيگيري مصوبات جلسات.
 8. پيگيري، اخذ مجوز و نشر آگهي استخدام در روزنامه و برگزاري آزمون استخدامي.
 9. صدور گواهي اشتغال بكار كاركنان جهت معرفي به بانك، سفارتخانه، واحد دندانپزشكي و ... .
 10. استعلام و تاييد پرسنل دانشگاه جهت دريافت وام و تسهيلات رفاهي
 11. تشكيل و تكميل پرونده­هاي استخدامي كاركنان و معاونين جديدالاستخدام دانشگاه و بايگاني آنها.
 12. همكاري و مكاتبه با اداره تشخيص هويت و سازمان منطقه­اي بهداري جهت انجام امور استخدامي كاركنان جديد.
 13. انجام كليه امور كارگزيني شامل تهيه و صدور احكام حقوقي ترفيع، ارتقاء گروه، حداكثر فوق­العاده شغل، حق تاهل و ...
 14. صدور مجوزهاي لازم بمنظور انتقال، ماموريت، استخدام و يا تمديد قرارداد همكاري كاركنان سازمان مركزي، واحدها و مراكز دانشگاهي.
 15. ثبت ورود و خروج، برگه­هاي مرخصي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق و ماموريت روزانه همكاران سازمان مركزي در نرم­افزار حقوق و دستمزد.
 16. صدور كارت شناسايي براي كليه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي و صدور كارت تردد همكاران سازمان مركزي.
 17. ارائه خدمات و تسسهيلات به كاركنان مشغول به تحصيل جهت بهره­مندي از امكانات تخفيف شهريه حسب بخشنامه­هاي ابلاغي

 

عضویت در خبرنامه سایت

پایگاه اطلاع رسانی ها:

حالت های رنگی