امروز: جمعه 28 مهر 1396 برابر با 20 اکتبر 2017

معرفی معاون منابع انسانی کارکنان سازمان مرکزی

IMG 7452

        نام و نام خانوادگی : حمید آقاجانی

        پست سازمانی : معاون مدیر کل امور اداری و منابع انسانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه

 

عضویت در خبرنامه سایت

پایگاه اطلاع رسانی ها:

حالت های رنگی